Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Duxiana

Δήλωση προσβασιμότητας

Η Duxiana δεσμεύεται για την ψηφιακή προσβασιμότητα και τη συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες οδηγίες για την προσβασιμότητα περιεχομένου στο Web (WCAG) 2.1, Επίπεδο A και AA, καθώς και για τη συμμόρφωση με τον Νόμο περί αναπηρικών υπηρεσιών (ADA) σχετικά με τις αποτελεσματικές απαιτήσεις επικοινωνίας και άλλους ισχύοντες κανονισμούς.

Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε συνεργαστεί με το τμήμα eSSENTIAL Accessibility για τη διαχείριση του προγράμματος προσβασιμότητας και την επίβλεψη της διαχείρισης. Το πρόγραμμα προσβασιμότητας αξιολογεί τα ψηφιακά προϊόντα μας σε συνεχή βάση σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και υποστηρίζεται από μια ποικίλη ομάδα επαγγελματιών στον τομέα της πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών βοηθητικών τεχνολογιών. Επιπλέον, η πλατφόρμα προχωρά πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμόρφωσης κάνοντας διαθέσιμη μια βοηθητική εφαρμογή τεχνολογίας CX  σε πελάτες που δυσκολεύονται να πληκτρολογήσουν, να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες, να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι ή να διαβάσουν. Η εφαρμογή είναι δωρεάν για λήψη και ενσωματώνει εργαλεία όπως αντικατάσταση ποντικιού και πληκτρολογίου, φωνητική αναγνώριση, φωνητικές εντολές, πλοήγηση χωρίς χέρια/χωρίς επαφή και άλλα.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας στις ψηφιακές μας ιδιότητες. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση hello@dux.se.