ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ DUXIANA

Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας της DUX Bedding Ltd. ("DUX UK"), των θυγατρικών της και των συνεργατών της (στο εξής "DUX", "εμείς" και "μας") μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν ("αυτός ο ιστότοπος") υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι χρήσης"). Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποκτάτε πρόσβαση ή περιηγείστε σε αυτόν, αποδέχεστε χωρίς περιορισμό τους παρόντες Όρους χρήσης. Η χρήση αυτού του ιστοτόπου περιλαμβάνει την πρόσβαση, την περιήγηση ή την εγγραφή για χρήση του ιστοτόπου.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς αυτοί θα ισχύουν για τη χρήση του.

Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Προστασία απορρήτου

Δείτε την Πολιτική απορρήτου που ενσωματώνεται εδώ ως υλικό αναφοράς, για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνουμε από εσάς.

Σχετικά με εμάς

Ο ιστότοπος Duxiana.co.uk λειτουργεί από την DUX UK, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και της οποίας η κύρια διεύθυνση των γραφείων της είναι 46 George Street London W1U 7DX.

Πρόσβαση στον ιστότοπο

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο είναι δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι πάντοτε διαθέσιμο ή ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Μπορούμε να αναστείλουμε, να ανακαλέσουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος αυτού του ιστοτόπου χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς αν για οποιονδήποτε λόγο ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος κάποια στιγμή για οποιαδήποτε περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που απαιτούνται για να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Έχετε επίσης ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, φωτογραφίες, γραφικά, λογότυπα, σενάρια, εμπορικά ονόματα και ονόματα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των DUX® και DUXIANA®, κουμπιών, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, ψηφιακών λήψεων, συλλογών δεδομένων και λογισμικών είναι ιδιοκτησία της DUX, των αδειοδοτών της ή άλλων προμηθευτών περιεχομένου και προστατεύονται, στο βαθμό που εφαρμόζεται, από νόμους περί εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλους νόμους που προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην DUX και εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Χρήση ιστοτόπου και πρόσβαση σε αυτόν

Η DUX UK σάς παραχωρεί περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστοτόπου μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος είναι να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ή να αναπαραγάγετε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο. Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να εσωκλείετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή αποκλειστικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων και της διάταξης ή της μορφής της σελίδας) της DUX UK και άλλων προμηθευτών περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της DUX UK, η οποία μπορεί να ανακληθεί κατά την αποκλειστική και διακριτική ευχέρεια της DUX UK. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της DUX, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της DUX UK, η οποία μπορεί να ανακληθεί κατά την αποκλειστική και διακριτική ευχέρεια της DUX UK. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του τερματίζει αυτόματα την άδεια που έχει χορηγηθεί από την DUX UK για πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του ενδέχεται να παραβιάζει ισχύοντες νόμους και κυβερνητικούς κανονισμούς που διέπουν την προστασία και τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι η DUX διατηρεί τα δικαιώματα να κινήσει δικαστική αγωγή εναντίον ατόμου που παραβιάζει τους παρόντες Όρους χρήσης.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες όπως άρθρα, ενημερωτικά δελτία και παρόμοια υλικά που σκοπίμως διατίθενται από την DUX για λήψη από αυτόν τον ιστότοπο υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν καταργείτε καμία αποκλειστική σημείωση από τέτοια υλικά, (2) χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς ενημερωτικούς σκοπούς, (3) δεν αντιγράφετε ή δημοσιεύετε τέτοιες πληροφορίες σε οποιονδήποτε υπολογιστή βρίσκεται σε δίκτυο, δεν τις μεταδίδετε μέσω εκπομπών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, (4) δεν τροποποιείτε τα χάρτινα ή τα ψηφιακά αντίγραφα των υλικών που έχετε εκτυπώσει ή λάβει με οποιονδήποτε τρόπο και (5) δεν χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή αρχεία ήχου αποκομμένα από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η θέση μας (και η θέση τυχόν αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να αναγνωρίζεται πάντα.

Αν εκτυπώσετε κάποιο αντίγραφο ή πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους χρήσης, το δικαίωμα χρήσης αυτού του ιστότοπου παύει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών που έχετε δημιουργήσει.

Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε τμήματα αυτού του ιστότοπου. Δηλώνετε και εγγυάστε στην DUX ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την εγγραφή σας ή προς υποστήριξη της εγγραφής για τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Οι πληροφορίες που παρέχετε στην DUX θα υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Η DUX θα δικαιούται να παραχωρεί πρόσβαση στον ιστότοπο σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, εκτός κι αν έχετε προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τη DUX για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Χρήση cookies

Ανατρέξτε στην Πολιτική cookies που ενσωματώνεται εδώ ως υλικό αναφοράς για να κατανοήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.

Ιατρική προειδοποίηση

Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ DUX, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός και το περιεχόμενό του δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρικές συμβουλές, συνιστώμενη μορφή θεραπείας ή θεραπεία για οποιαδήποτε ψυχική ή συναισθηματική κατάσταση, ιατρικό ή διαγνωστικό εργαλείο ή μέσο για τη θεραπεία οποιασδήποτε διαταραχής, νόσου ή άλλης πάθησης. Δεν μπορούν επίσης να θεωρηθούν προληπτικό μέσο, θεραπεία, απάλυνση ή αντιμετώπιση για οποιαδήποτε ασθένεια ή διαταραχή ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τη δομή ή την ευεξία οποιουδήποτε μέρους του σώματος.

Οι πληροφορίες δεν πρέπει αποτελούν βάση για ενέργειες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση. Ο στόχος του δεν είναι να σας παράσχει συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασίζεστε. Πρέπει να λαμβάνετε επαγγελματικές συμβουλές ή συμβουλές από ειδικό πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ή αποφυγή ενέργειας βάσει του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου.

Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν παρέχουμε δεσμεύσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή συνεπαγόμενες, σχετικά με το κατά πόσον το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος και οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα κείμενα και άλλο περιεχόμενό του είναι "ως έχουν" και η DUX δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση ότι οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχομένου, οποιαδήποτε υπηρεσία ή λειτουργία θα είναι ελεύθερες σφαλμάτων, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι η χρήση αυτού του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η DUX ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η DUX ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΩΣ, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, απώλειας κερδών και εσόδων, απώλειας χρήσης, απώλειας δεδομένων ή οποιασδήποτε άλλης ζημίας που προκύπτει από, σχετίζεται με ή αφορά (1) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, (2) τη χρήση φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων ή άλλου περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο, (3) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των μεταδόσεων δεδομένων του χρήστη από αυτόν τον ιστότοπο, (4) δηλώσεις ή συμπεριφορά τρίτου στον ιστότοπο ή (5) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την DUX, τους διευθυντές, τους αξιωματούχους, τα στελέχη, τους παρόχους περιεχομένου και τους αδειοδότες της (από κοινού αποκαλούμενα "Αποζημιούμενα μέρη") από και έναντι πάσης φύσεως απωλειών, ζημιών, ευθυνών και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών δικηγόρων και δαπανών) σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει από τα Αποζημιούμενα μέρη για τυχόν παραβίαση αυτών των Όρων χρήσης από το χρήστη. Θα συνεργαστείτε με δικά σας έξοδα στο βαθμό που απαιτείται ευλόγως από την DUX κατά την υπεράσπισή της σε οποιαδήποτε τέτοια αξίωση. Η DUX διατηρεί το δικαίωμα με δικά της έξοδα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιασδήποτε αξίωσης που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και σε καμία περίπτωση δεν θα διευθετήσετε οποιαδήποτε τέτοια αξίωση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της DUX.

Ιοί

Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής ή ελεύθερος από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων του υπολογιστή σας και της πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εσφαλμένα αυτόν τον ιστότοπο, τοποθετώντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, το διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος αυτός ο ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων διαθέτει σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο. Δεν πρέπει να προσβάλλετε αυτόν τον ιστότοπο μέσω επίθεσης που αφορά άρνηση υπηρεσίας ή μέσω κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτήν τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου περί καταχρηστικής χρήσης υπολογιστών του 1990 στο Ηνωμένο Βασίλειο και του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών του 1986 στις ΗΠΑ. Θα αναφέρουμε κάθε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαζόμαστε με αυτές αποκαλύπτοντάς τους την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο θα παύει αμέσως.

Σύνδεσμοι και πόροι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο

Όπου αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για την πληροφόρησή σας.

Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων ή των πόρων.

Ισχύουσα νομοθεσία

Αυτοί οι Όροι χρήσης διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της εν λόγω πολιτείας. Κάθε χρήστης αυτής της ιστοσελίδας και της DUX North America για την ίδια, τους διαδόχους της και τους εκδοχείς της (α) συναινεί και υπόκειται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ή του Γενικού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που εδρεύει στο Δήμο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης για τους σκοπούς οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης διαδικασίας που απορρέει από ή σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο, το αντικείμενό του ή οποιαδήποτε χρήση αυτών (β) παραιτείται και συμφωνεί να μην προβάλλει ως ένσταση, μέσω υπεράσπισης ή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε αγωγή, διεκδίκηση ενώπιον δικαστηρίου ή διαδικασία, οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι δεν υπάγεται προσωπικά στη δικαιοδοσία των προαναφερθέντων δικαστηρίων, ότι η αγωγή ή η διαδικασία διεξάγεται σε μη κατάλληλο χώρο συζήτησης, ότι ο τόπος διεξαγωγής της αγωγής ή της διαδικασίας είναι ακατάλληλος ή ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν σε ή από το δικαστήριο αυτό, και (γ) ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΚΗ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΩΓΗ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Τροποποίηση και διαχωρισμός πολιτικών ιστότοπου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στις πολιτικές αυτού του ιστότοπου και στους παρόντες Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Να ανατρέχετε στους Όρους χρήσης από καιρό σε καιρό για να έχετε γνώση των αλλαγών που πραγματοποιούμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να είναι παρωχημένο και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι πάντοτε ελεύθερο σφαλμάτων ή παραλείψεων.

Αν κάποιο στοιχείο από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θεωρείται άκυρο, ανεφάρμοστο ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστό, θα θεωρείται διαχωρίσιμο και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων.

Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε ένα email στη διεύθυνση [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EMAIL].

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.